15.01.
2012

2012 – Konec světa a Bluesquare?

         Tajemný konec Májského kalendáře a jeho poselství, byly nesprávě interpretovány. Nepočítá s koncem světa jako takovým, ale koncem světa v podobě, kterou jsme znali dosud. Nedávno objevená studie s názvem „It’s evolution, baby!“, jejíž autorství je přisuzováno Albertu Einsteinovi (některé spekulace uvádějí také Dr. Josefa Mengeleho), předpokládá šokující transformaci Země. Predikuje, že v jádře planety odpradávna probíhají procesy, které směřují k jedinému cíli. Vnitřní geomagnetické pole dosáhne v roce 2012 maximální hladiny nestability a spustí řetězovou reakci, kdy excitované elektrony v orbitalech atomů (všech látek), budou substituovány neutriny. Kulovitá konformace planety nebude již udržitelná a přirozeně se tranformuje do podoby jiného tělesa. Fyzikové se domnívají, že jedinou logickou podobou „nového světa“ bude téměř dvojrozměrný čtverec se zachovanými oceány a kontinenty.  Nový svět, s životem více než slučitelný, byl tedy definován, netřeba se bát!!! Země mění tvář, přichází planetoid Bluesquare!!!

Žádný komentář

Přidejte svůj komentář
*